GSTP's zone is a place where you will find all info about us. We will show what we are doing and how to join us.

Modern and well equipped Conference Centre is a perfect place for briefings or courses.

Science and learning could be fun.Just let us show you how to do it!


News

Oferta na stanowisko Key Account Manager

There are no translations available.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług związanych z objęciem stanowiska Key Account Manager w okresie od 01.12.2014 r. do 31.12.2015 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z realizacją Projektu pt.: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju ... Czytaj dalej »

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr GP-Z/152/2014

There are no translations available.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o zakończeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr GP-Z/152/2014 dotyczącego zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjno-sprawnościowej OQ/PQ dla laboratorium Polpharma-Biologics zlokalizowanego w budynku ... Czytaj dalej »

Konkurs dla START-upów „INNO START-UP”

There are no translations available.

Szanowni Państwo wraz z Organizatorem konkursu, którym jest InnoBaltica Sp. z o.o., z siedzibą w GPN-T zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie"INNO START-UP" organizowanym w ramach projektu systemowego „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie ... Czytaj dalej »

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/180/2014

There are no translations available.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: ... Czytaj dalej »

Informacja dot. postępowania nr GP-Z/176/2014

There are no translations available.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu nr GP-Z/176/2014 dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego prostuje oczywistą omyłkę pisarską w treści ... Czytaj dalej »

Must see!

 

Our partners